Jdi na obsah Jdi na menu
 


II. část Charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací obsah

4. 10. 2017

 

 4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

4.1 Charakteristika našeho školního vzdělávacího programu

Vzdělávací program „Putování světem s kamarády“ je vypracován jako schematický model, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

    Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

    Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení

Náš školní vzdělávací program je vypracován v souladu se záměry RVP PV a to s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi, vychází z úkolů a specifik předškolního vzdělávání

 

4.2. Pojetí a cíle předškolního vzdělávání

 

Úkoly:

a/ doplňovat rodinnou výchovu

b/ dávat dětem dostatek přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení

c/ obohacovat denní program a poskytovat odbornou péči

d/ usnadňovat dětem jejich další životní a vzdělávací cestu

e/ podporovat individuální rozvojové možnosti dětí

f/ plnit diagnostický úkol, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 Specifika předškolního vzdělávání:

a/ maximálně přizpůsobit předškolní vzdělávání vývojovým fyziologickým a emocionálním potřebám dětí

b/ nabízet podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí

c/ důsledně dbát na individuální potřeby a možnosti dětí

d/ uplatňovat prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí

e/ zařazovat aktivity spontánní i řízené

f/vzdělávání založit na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte

g/ nabízet dětem smysluplný, zajímavý a užitečný obsah integrovaných bloků

 

 

Cíle předškolního vzdělávání:

 

Rámcové cíle – rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání

- osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná    

    osobnost působící na své okolí

 

 

Klíčové kompetence – k učení

            - k řešení problémů

             - komunikativní

             - sociální a personální

             - činnostní a občanské

 

 

Dílčí cíle:       –     biologické

 • psychologické
 • interpersonální
 • sociálně-kulturní
 • enviromentální

 

4.3. Metody, formy a prostředky k naplnění cílů naší práce

Metody:

- hra

- prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí

- situační učení

- spontánní sociální učení

- rozhovor

- pozorování

- experiment

 

Formy:

- skupinová

- individuální

- frontální

- řízená

- spontánní

- společné akce s rodiči

- oslavy

 

Prostředky k naplnění cílů:

- Komunikáček

- herní aktivity řízené i neřízené

- sebeobslužné činnosti přiměřené věku dítěte

- pobyt na zahradě, vycházky po okolí

- delší poznávací vycházky do přírody (ekosystém les, louka, voda)

- motivace, povzbuzení, pochvala

 

5. Vzdělávací obsah – uspořádání učiva

 

5.1. Vnitřní diferenciace školního vzdělávacího programu

 

 

„P U T O V Á N Í     S V Ě T E M  S  K A M A R Á DY“

 

   

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků :

 

PUTUJEME S DRÁČKEM PAPÍRÁČKEM BAREVNÝM PODZIMEM

 

PUTUJEME SE SNĚHOVOU VLOČKOU BÍLOU ZIMOU

 

PUTUJEME S VČELKOU BZUČILKOU ROZKVÉTAJÍCÍM JAREM

 

PUTUJEME SE SLUNÍČKEM TEPLOUČKÝM LÉTEM

 

 

    Vnitřní diferenciace vzdělávacího obsahu spočívá v rozdělení do témat, jejichž počet je v každém bloku jiný. Témata se dále člení na podtémata, která korespondují s reálným životem dětí (svátky, tradice, roční období, slavnosti atd.)

 Sled témat v rámci jednotlivých integrovaných bloků se nemění v důsledku zachování integrity a smyslu školního vzdělávacího plánu jako celku. Podtémata v rámci jednotlivých témat měnit a přizpůsobovat konkrétní situaci lze.

 

Schéma:

Integrovaný blok (4x) – téma (10x) – podtéma (40x)

 

1. PUTUJEME S DRÁČKEM PAÍRÁČKEM BAREVNÝM PODZIMEM

 

Ahoj školičko

 

Dráček Papíráček nás vítá ve škole

A teď do naší rodiny pozveme Tě dráčku

Alenko, stůj, auto houká

Dráček z nebe na pouť kouká

 

Vezmi žlutou tužku

 

- S dráčkem Papíráčkem z lesů do teplých krajin

- Šeptá brambor fazole

- Namaluj mi hrušku

- Foukej, foukej větříčku (počasí, oblečení)

 

Podzimníček u zvířátek

 

- Dráček letí za zvířátky na dvoreček

- Dráček letí za zvířátky do ZOO

- Kamarádi u krmelce

- Kukačka už zakukala

 

 

2. PUTUJEME SE SNĚHOVOU VLOČKOU BÍLOU ZIMOU

 

Po roce Vánoce přicházejí

 

- Své tělíčko miluji a neriskuji (zdraví)

- Mikuláši, Mikuláši

- Po roce Vánoce přicházejí

- Zdobíme stromeček

 

 

Zima, zima, snížek padá

 

Putujeme se třemi králi

Radujeme se ve sněhu

Dělání i zimu zahání

Za tajemstvím Zoubkové víly

 

Radosti je plno všady

 

Na karneval „ ZA VLOČKU“

Zahrajeme si na herce

S vločkou do pohádky

Spadla vločka do kraje

 

 

3. PUTUJEME S VČELKOU BZUČILKOU ROZKVÉTAJÍCÍM JAREM

 

 

Velikonoční čarodějka Březnice

 

Včelka jako rakety, obletí i planety (planeta Země, vesmír)

Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok

Jaro vystrkuje růžky

Oslavujeme spolu s jarem (výzdoba mš + velikonoční výrobky)

Slepička a malovaná vajíčka (malování vajec)

 

Na jaře to všechno žije

 

Za tajemstvím Zoubkové víly

Ze života hmyzu

Vědomosti všechny máme, k zápisu se přichystáme

Rej čarodějnic

 

4. PUTUJEME SE SLUNÍČKEM TEPLOUČKÝM LÉTEM

 

 

Máj, lásky čas

 

Pro maminku…

Maminko, jsi naše zlato

Kniha je náš přítel

Máme rádi naši zem (materiály, odpady, Česká republika)

 

Máme rádi sluníčko, máme rádi teplíčko

 

To to letí, to to letí, oslavíme svátek dětí

K teplu patří voda

Chci být dobrý kamarád

Hurá výlet

S předškoláky

 

5.2 Návaznost jednotlivých podtémat

 

 

PUTOVÁNÍ DRÁČKA PAPÍRÁČKA BAREVNÝM PODZIMEM

 

    Ahoj školičko. V úvodu tohoto bloku se děti seznámí a pozdraví se školičkou, do které budou chodit. Pomocníkem jim bude dráček Papíráček, se kterým se proletí po budově i okolí, ukáží si, jakou mají značku a jak se správně chovat ve školce a ke svým kamarádům.

    A teď do naší rodiny pozveme tě dráčku. Důležité pro to, aby se dětem líbilo ve školce, je také to, jak je na tento velký krok připravila rodina. Kdo do ní patří?  Kdo na ně doma čeká, jak vypadá a jaké má vlastnosti? To bude úkolem dalšího podtématu.

    Alenko, stůj, auto houká. Když jdou děti do školičky, kterou už znají, s někým z rodiny, ještě není vyhráno -  je nutné vědět jak dorazit BEZPEČNĚ!!! Koho můžou potkat na silnici a jak reagovat v nebezpečí, na koho se obrátit? Všechno se dozví ve školce.

    Když už tohle všechno znají, čeká je odměna. Jako každoročně oslavíme podzim na pouti.

     S blížícím se podzimem vezmou žlutou tužku a prolétnou se nad lesy, kde se podívají, co se tam touto dobou děje.

     Namaluj mi hrušku. Šťavnaté plody už čekají na sklizeň.

     Zelenina plná vitamínů na ně kouká ze zahrádek. Utrhneš nás?

     Jen co sklidí úrodu, mění se počasí – fouká větříček a zvířátka se chystají na zimu. Ale nejen zvířátka i ptáčci z lesů odlétají do teplých krajin. A co si v zimě oblékáme my? Co si na hlavu a ruce dáme? To si všechno přichystáme!

    Domácí zvířátka to mají jednodušší, lidé jim pomohou a která to jsou? Jaké mají hlasy? A jak vypadají? A co ty exotická? Mají v Africe také zimu? Uvidíme- všimneme si všech rozdílů.

    V lese u krmelce jsou na tom zvířátka hůře, ale nebojte se, poradí si a na pomoc jim přispěchají myslivci a my lidé. Musím ale vědět, čím se živí.

    Také ptáci patří do našich životů. Děti si poslechnou jejich zpěv, ukážou si, jak vypadají, čím se krmí. A kde všichni jsou? Kam odlétli? Najdeme si na globusu jejich trasu.

 

 

 

 

PUTOVÁNÍ SE SNĚHOVOU VLOČKOU BÍLOU ZIMOU

 

    Brr to je zima, tělíčko své miluji a proto neriskuji. Aby děti nebyly nemocné, musí se otužovat, zdravě jíst a …, všechno se naučí ještě než?

    Přijde Mikuláš, děti se naučí básničky a dostanou sladkou odměnu. Anebo přijde čert?

    Nejkrásnější období roku je tady Vánoce – děti si ozdobí stromeček, dostanou dárečky, budou zpívat koledy, péct perníčky – a bude jim dobře.

    Už je konec radovánek? Ale zdaleka ne. Se třemi králi budou putovat a učit se dávné příběhy. Naučí se o nich písničku a vybarví si obrázky.

    Zima ještě nekončí – budou se radovat ve sněhu, budou sáňkovat, stavět sněhuláky a iglú a bude koulovačka J

  Protože dělání i zimu zahání, zahrajeme si na prodavače, lékaře i kosmonauta. Brzy si také zahrajeme na školu…

    Au au to je trápení! Po všech těch sladkostech nás můžou bolet zoubky a tak se vydáme za tajemstvím zoubkové víly, která nás naučí, jak se o zoubky správně starat. A jak vlastně zoubková víla vypadá? Zkusíme jí nakreslit!.

    Děti si připraví karneval, vyrobí masky, namalují si obličeje a hurá do rejdění.

Správná maska se musí vžít do role. Děti se stanou herci, zahrají si různé příběhy, naučí se co je zlo a co dobro, jak se chovat v různých situacích a to není vůbec lehké.

    A kde se pere zlo a dobro? No přece v pohádce a právě tam dětí zjistí, že dobro má vždycky navrch.

    K pohádce patří neodmyslitelně zpěv a správná písnička nás zahřeje, i když se sluníčku ještě nechce vstávat.

 

 

 

PUTUJEME S VČELKOU BZUČILKOU ROZKVÉTAJÍCÍM JAREM

 

    Písnička nám sluníčko ještě úplně neprobudila, a tak se mezitím podíváme do vesmíru, kde včelka jako rakety, obletí i planety. Zopakujeme si měsíce, dny v týdnu, společně si vyrobíme jednoduchý kalendář a kolik dní má vlastně rok dohromady?

Protože jaro vystrkuje růžky, povíme si o všech jeho znacích, budeme si všímat, jak se mění počasí i příroda. Na uvítanou, jaru zazpíváme písničku, rozvíjej se poupátko a přitom budou děti poznávat všechny kytičky, které začínají kvést. Velikonoční čarodějka nám ukáže, jak správně oslavovat spolu s jarem. Děti se naučí velikonoční básničky, zazpívají písničky a budou se těšit na prázdniny a plnění velikonočních tradic. Vyzdobíme si okna a celou školičku, a protože je tu slepička a malovaná vajíčka, nějaká krásná vyrobíme a vyvěsíme v šatně. Poté už se budeme těšit na prázdniny a pomlázku.

   Včelka Bzučilka nás zavede do svého světa- života hmyzu. Na vycházkách je budeme pozorovat, poslouchat jejich zvuky, v knihách si ukážeme, jak který hmyz vypadá i který je chráněný.  

  Čas letí a děti půjdou k zápisu, musí všechno zopakovat, připravit se, aby ukázaly, jak jsou šikovné.

    A teď už je tu konec měsíce, slavíme rej čarodějnic! Připravíme si čarodějnické dopoledne na zahradě, budeme hrát hry a soutěžit. Opečeme párky a ohřejeme se u ohýnku.

 

PUTUJEME SE SLUNÍČKEM TEPLOUČKÝM LÉTEM

 

    Je tu máj- lásky čas. Maminky mají svátek, a proto pro ně nacvičíme besídku a vyrobíme jim dárečky. Naším přítelem je kniha, která lecčemu přiučí nebo nás zavede do světa pohádek, zajímavostí či pověstí. Protože máme rádi naši zemi, budeme třídit odpad, uklízet a upozorňovat na nepořádek v našem okolí a také poznávat jiné rasy, kultury i cizí jazyky. To to uteklo, děti mají svátek! Zahrají si hry, budou soutěžit v různých disciplínách a dostanou i odměnu. No a co máme nejraději na létě? No přece teplo, ke kterému patří voda- která zvířátka u ní žijí? Jaká má skupenství? A jak vlastně funguje koloběh vody? Děti se naučí, jak být dobrým kamarádem. Budeme si povídat o důležitosti přátel kolem sebe, vyrobíme pro kamaráda dáreček a povíme si o tom, jak se k sobě přátelé správně chovají. To už by měli znát předškoláci, se kterými strávíme poslední týdny školního roku. Vše bude jen podle jejich představ a dostanou i dáreček na rozloučenou. Ještě předtím ale pojedeme na výlet- HURÁÁ!

 

 

 

 

 

 

5.3 Charakteristika jednotlivých integrovaných bloků

 

PUTOVÁNÍ DRÁČKA PAPÍRÁČKA BAREVNÝM   

                                PODZIMEM

 

 

ZÁMĚR:

 

 • naší snahou bude, aby se dítě dozvědělo a vyzkoušelo spoustu poznatků týkajících se vstupu do nového prostředí mateřské školy
 • aby se dokázalo vyvarovat s nebezpečím, která na něj v okolí čekají a v neposlední řadě získalo mnoho poznatků a zkušenností týkajících se podzimní přírody a to fauny i flory
 • děti se prostřednictvím praktických ukázek a hojného pobytu venku vcítí do života lidí na vesnici, pochopí principy zdravé přírody kolem nás a povedeme je k tomu, aby byly empatické vůči tomu, co se děje  kolem nich, aby cítily potřebu pomoci, když je to v jejich silách
 • děti povedeme k tomu aby si každý sám vyzkoušel spoustu experimentů z nichž poznatky zužitkují v běžném životě
 • našim úkolem bude vyrovnat se, v závislosti na změně počasí, s větším množstvím oblečení a tudíž zvládnout přípravu na pobyt venku
 • budeme dbát na samostatnost dětí při stolování, hygieně a dalších praktických dovednostech
 • děti se seznámí ze zásadami správného chování a upevní si důvody, proč právě toto chování je správné
 • naší snahou je rozvíjet tvořivost
 • zaměříme se na schopnost city, dojmy a prožitky vyjádřit
 • budeme se snažit o rozvoj vztahů dítěte k jiným lidem
 • budeme vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách
 • pomůžeme dětem přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí
 • budeme vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi, společností i panetou Zemí
 • budeme vytvářet dovednosti v péči o okolí v souvislosti s spoluvytvářením zdravého a bezpečného prostředí
 • děti budou poznávat jiné kultury
 • budeme se snažit, aby děti pochopily, že změny způsobené lidmi mohou mít různý vliv na prostředí

 

 

 

 

Témata a podtémata bloku

 

Ahoj školičko

 

Dráček Papíráček nás vítá ve škole

A teď do naší rodiny pozveme Tě dráčku

Alenko stůj, auto houká

Dráček z nebe na pouť kouká

 

Vezmi žlutou tužku

 

 S dráčkem Papíráčkem z lesů do teplých krajin

 Šeptá brambor fazole

 Namaluj mi hrušku

 Foukej, foukej větříčku

 

Podzimníček u zvířátek

 

Dráček letí za zvířátky na dvoreček

Dráček letí za zvířátky do ZOO

Kukačka už zakukala

Kamarádi u krmelce

 

 

 

Vzdělávací nabídka :

 

- různé pohybové hry a to v přírodě i v prostorách školy

 

-  každý den zdravotní cvičení a pohybová chvilku na dané téma

 

-  práce s obrázky, knihami, PC

 

- návštěva akcí obce - POUŤ

 

- seznamování se smyslovými a psychomotorickými hrami

 

- hudební i hudebně-pohybové hry

 

- artikulačních, respiračních i fonetická cvičení

 

- samostatná reprodukce svých zážitků

 

-  komentování svých zážitků

 

- zkoumání různých předmětů a jevů a jejich vlastností

 

-  spontánní hra

 

- experimenty

 

- cvičení  paměti  pomocí her

 

- námětové hry dle daného tématu

 

- hry na téma rodina a přátelství

 

- sledování pohádek

 

- komunikační kruh - rozhovory, dialogy, monology

 

- četba pohádek a vyprávění s poučením a etickým obsahem

 

- hry na pochopení pravidel chování

 

- aktivity na podporu běžné verbální i neverbální komunikace

 

- návštěvy různých míst světa kultury (účast na kulturních akcích, seznámení s tradicemi)

 

- každodenní setkání s pozitivními vzory chování a vztahů

 

- vytváření pravidel soužití ve třídě

 

- pozorování prostředí v MŠ, ve vesnici a okolí

  každodenní hra s hračkami, používání rozmanitých pomůcek

- hry a aktivity na téma dopravy

 

 

PUTOVÁNÍ SE SNĚHOVOU VLOČKOU BÍLOU 

                                 ZIMOU

 

 

ZÁMĚR :

 

 • hlavním úkolem v tomto integrovaném bloku bude, aby se děti dozvěděly co nejvíce o tradicích a zvycích, které nám přináší období zimy (Mikuláš, Vánoce, Tři králové),
 • v neposlední řadě jsou nutné informace o tom, jak vůbec funguje naše tělo a jak se v zimním období vypořádat s různými nemocemi,
 • naší snahou bude to, aby se děti vcítily i do jiných živých bytostí, které se musí se zimou potýkat
 • s předškoláky se připravíme k zápisu, zopakujeme vše co už dobře známe a doplníme to, kde máme nedostatky
 • v tomto zimním období se zaměříme na sportování a radování se ve sněhu
 • našim cílem v tématech týkající se zpěvu, pohádky, písničky a divadla bude, kromě základních znalostí, také snaha posílit schopnost dětí kooperovat, vyjádřit se verbálně i neverbálně, cítit s druhými, plánovat, umět se ocenit,
 • naší snahou bude , aby se děti orientovaly a osamostatnily v oblékání, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků,
 • aby děti dokázaly být samostatné a aktivní i bez rodičů, v případě neúspěchu oslovily pedagoga a požádaly o pomoc
 • děti si budou osvojovat schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé motoriky
 • děti budeme posilovat v oblasti psychické zdatnosti
 • děti budou podporovány k pozitivnímu vztahu k intelektuálním činnostem, k podpoře k učení
 • děti se naučí chápat a používat určité znakové systémy
 • děti budou získávat poznatky o těle a jeho zdraví
 • budeme rozvíjet všechny smysly
 • budeme se snažit o rozvoj výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických forem sdělení
 • budeme pracovat na vytvoření si u dětí vlastní identity, sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti)
 • budeme se věnovat rozvoji předčtenářských dovedností

 

 

 

 

Témata a podtémata bloku

 

 

Po roce Vánoce přicházejí

 

Své tělíčko miluji a neriskuji

Mikuláši, Mikuláši

Po roce Vánoce přicházejí

Zdobíme stromeček

 

 

Zima, zima, snížek padá

 

Putujeme se třemi králi

Radujeme se ve sněhu

Dělání i zimu zahání

Za tajemstvím Zoubkové víly

 

Radosti je plno všady

 

Na karneval „ ZA VLOČKU“

Zahrajeme si na herce

S vločkou do pohádky

Spadla vločka do kraje

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka :

 

 • činnosti zaměřené na zdraví – pohybové chvilky, zdravotní cvičení
 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
 • vytváření příležitostí k činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • přednášení básní, zpěv se zimní tématikou, dramatizace různých situací
 • práce s knihou (prohlížení, četba, hledání dle pokynů)
 • hry a úkoly na rozvoj slovního projevu
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
 • smyslové hry (postřeh, vnímání, zraková i sluchová percepce, pozornost)
 • úkoly na řešení myšlenkových i praktických problémů
 • činnosti na pochopení časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem
 • činnosti na posílení organizačních dovedností
 • hry zajišťující radost a spokojenost
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • kooperativní činnost
 • spelečenské hry
 • hry kde se dítě učí respektovat druhé (přirozené i modelové situace)
 • sociální a interaktivní hry
 • hraní rolí
 • dramatické, hudební, hudebně-pohybové a výtvarné hry
 • přípravy a realizace společných zábav (Mikuláš, vánoční besídka)
 • poslech pohádek, příběhů, sledování dramatizací
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity
 • aktivity pro adaptaci dítěte v MŠ
 • hry na rozvoj kognice (diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
 • pozorování životních podmínek
 • experimenty (zkoumání, manipulace s předměty)
 • vycházky do přírody – přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí

 

PUTOVÁNÍ S VČELKOU BZUČILKOU ROZKVÉTAJÍCÍM 

                                                 JAREM

 

ZÁMĚR:

 • díky počasí se děti v tomto bloku budou rozvíjet ve fyzické zdatnosti
 • budou si osvojovat poznatky o svém těle, o zdraví
 • v co největší míře budeme zařazovat pohybové aktivity
 • děti si osvojí tradice a zvyky (Velikonoce, pálení čarodějnic)
 • děti získají poznatky o probouzející se přírodě (květiny, hmyz)
 • děti si zopakují charakteristiky všech ročních období
 • zaměříme se na receptivní složky řeči (vnímání, porozumění)
 • budeme rozvíjet paměť, představivost a fantazii
 • budeme posilovat zvídavost, zájem, radost z objevování
 • pomůžeme dětem získat citovou samostatnost
 • schopnost ovládat se
 • pomůžeme dětem vytvářet citové vztahy, ty rozvíjet a prožívat
 • budeme rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
 • zaměříme se i na kooperativní dovednosti
 • budeme rozvíjet postoje, návyky a dovednosti dětí
 • posílíme schopnost se projevit autenticky, chovat se autonomně
 •  budeme rozvíjet společenský i estetický vkus

 

Témata a podtémata bloku

 

Velikonoční čarodějka Březnice

 

Včelka jako rakety, obletí i planety

 Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok

Jaro vystrkuje růžky

Oslavujeme spolu s jarem

Slepička a malovaná vajíčka

 

 

 

Na jaře to všechno žije

 

Ze života hmyzu

Vědomosti všechny máme, k zápisu se přichystáme

Rej čarodějnic

 

Vzdělávací nabídka:

 • hry podporující manipulaci s předměty, hry s použitím pomůcek, nástrojů a různých materiálů
 • hry na seznámení dětí s věcmi, které se nachází v jejich okolí a na jejich praktické využívání
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • činnosti grafické a konstruktivní
 • společné diskuse a rozhovory, skupinová konverzace
 • činnosti, kde je nutno užívat gest
 • hry a činnosti na identifikaci a diferenciaci zvuků
 • přímé pozorování věcí kolem sebe, hry na určování jejich vlastností a vlastní pojmenovávání
 • hry na osvojení pojmů matematických i číselných, činnosti na jejich osvojení
 • hry kde dítě pocítí svoje výsledky a bude se radovat s úspěchu
 • návštěvy kulturních akcí
 • činnosti vedoucí k ohleduplnosti, k ochotě se rozdělit, půjčit hračku
 • vytvoření umělých situací, kde se děti naučí jak reagovat a chovat se bezpečně a soukromě
 • činnosti s obrázky z okolí, zaměstnání, s pracovními činnostmi
 • praktické ukázky a manipulace s pracovními předměty či pomůckami
 • činnosti podporující tvořivost a nápaditost dítěte
 • hry na podporu estetického vkusu a vytříbenosti
 • činnosti napomáhající znalost orientace v obci
 • situace vytvořené pro využívání praktických podnětů
 • praktické ukázky ze života napomáhající k seznámení děti s reáliemi o naší republice
 • ekohry
 • dramatické hry
 • činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a odlišení od ostatních

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM TEPLOUČKÝM LÉTEM

 

ZÁMĚR:

 • naší snahou bude, aby si dítě uvědomovalo svoje tělo
 • budeme vytvářet zdravé životní návyky
 • zaměříme se na produktivní složky řeči (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev, vytváření pojmů)
 • budeme rozvíjet komunikativní dovednosti i mluvní projev
 • naší snahou bude kultivace smyslového vnímání
 • děti budou posilovat oblast přestupu od názorného k pojmovému myšlení
 • zaměříme se na získání schopnosti řídit svoje chování
 • budeme rozvíjet mravní a estetické cítění
 • cílem tohoto bloku bude posilování prosociálních postojů a chování jiným lidem
 • naší snahou bude, aby děti dokázaly chránit svoje bezpečí a soukromí
 • budeme posilovat schopnost žít ve společenství ostatní lidí
 • u dětí budeme rozvíjet úctu k životu
 • budou se seznamovat s místem, kde žijí
 • vymezíme si pravidla chování
 • budeme se seznamovat se světem lidí, kultury a umění
 • posílíme pozitivní vztah ke světu, životu, k umění a kultuře
 • budeme posilovat tvorbu základů pro práci s informacemi

 

 

 

Témata a podtémata bloku

 

Máj, lásky čas

 

Pro maminku…

Maminko, jsi naše zlato

Kniha je náš přítel

Máme rádi naši zem

 

Máme rádi sluníčko, máme rádi teplíčko

 

To to letí, to to letí, oslavíme svátek dětí

K teplu patří voda

Chci být dobrý kamarád

Hurá výlet

S předškoláky

 

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí
 • činnosti pěstitelské
 • hry na osvojení zvládnutí nebezpečných situací
 • praktické ukázky varující před nebezpečím
 • hry na poznávání společenských rolí
 • aktivity na posílení pravidel vzájemného styku a mravních hodnot
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry podporující kamarádství, přátelství či pochopení úcty ke stáří
 • činnosti na poznávání sociálního prostředí v němž žije – MŠ, rodina
 • činnosti na podporu samostatného vystupování, obhajování názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • hry na rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • aktivity na projevování citů, sebekontroly a sebeovládání
 • hry na poznávání lidských vlastností
 • hry na pozorování odlišnosti a podobnosti lidí
 • experimenty – hry a úkoly na určování a pojmenovávání objektů a předmětů v okolí
 • hry s materiálem
 • hry na vytváření a osvojování poznatků
 • hry na podporu tvořivosti, představivosti a fantazie
 • praktické úkony na procvičování orientace v prostoru a rovině
 • poslech pohádek
 • sledování filmových či divadelních pohádek
 • práce se sdělovacími prostředky – časopisy, knihy, audiovizuální technika
 • pracovní listy na napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • činnosti na osvojení hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí
 • aktivity na pochopení prevence úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí