Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ TRPÍN

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Trpín, Trpín 121, 569 74, IČO: 70992967

 

Dítě:

Jméno a příjmení:           

Datum narození:             

Místo trvalého pobytu:

 

Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení:           

Místo trvalého pobytu:

Adresa pro doručování písemností:        

Telefon*:                            Email*:                

Datová schránka*:         

* - Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.

 

V ____________ dne _______________

 

-----------------------------------------------------                                           -----------------------------------------

jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem)                             podpis zákonného zástupce