Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. část Vzdělávání dětí dvou až tří letých

4. 10. 2017

8. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

- vzdělávání dětí od dvou do tří let má svá specifika, které souvisejí s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje

- dvouleté dítě experimentuje, projevuje touhu po poznání, objevuje, poznává všemi smysly

- vymezuje se vůči ostatním

- osamostatňuje se a je silně egocentrické

- neorientuje se v prostoru a čase

- žije přítomností

- je méně obratné v pohybových aktivitách

 

Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné!!!

 

 • pro dvouleté dítě je návštěva MŠ první sociální zkušenost mimo rodinu
 • poznává nové vzorce chování
 • přijímá hranice a role

 

 Učitel se stává zástupcem rodiče, oporou a jistotou v běžném dění.

 

8.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

   Do naší mateřské školy jsou přijímány děti mladší, tří let, pokud to kapacita školy umožňuje. Naše mateřská škola, vzhledem k dosavadnímu věkovému složení přijímaných dětí, nesplňuje všechny podmínky ke vzdělávání dětí od dvou do tří let. Není vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, skříňky jsou otevřeny z důvodu přímého výběru na základě očního kontaktu dětí věkové skupiny 3-6 let, prostory tříd neumožňují variabilitu v uspořádání prostoru.

   Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou umístěny ve spodních policích ve vestavěných skříních. Drobný materiál je umístěn mimo dosah, také pomůcky, které jsou pro ně nebezpečné, jsou uloženy tak, aby k nim dvou až tříleté děti neměli přístup.

 

   Při vzdělávání dětí mladších tří let převažují spontánní činnosti nad řízenými a důraz klademe na volnou hru.

Volíme individuální skupinové formy činností a v plné míře akceptujeme vývojová specifika.

 

Při plánování činnosti vycházíme zejména:

 • z jednoduchosti
 • z časové nenáročnosti
 • z dostatku času a prostoru pro hru a pohyb dítěte
 • ze známého prostředí
 • z podnětnosti a smysluplnosti

 

 

Při vzdělávání dvou až tří letých dětí využíváme tyto metody práce:

 • Situační učení
 • Nápodoba
 • Prožitkové učení
 • Učení činností a hrou 

 

   Pokud se tyto děti účastní činností s celou skupinou, tyto aktivity jsou pouze na kratší dobu. Děti mají dostatek času na odpočinek.

 

   Splňujeme podmínky v otázce:

 • Zajištění hygieny dítěte
 • Dostatečného prostoru pro volný pohyb a hru dítěte
 • Bezpečnost

 

Jsme schopni zajistit:

 • Vyhovující režim dne
 • Vytvořit podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
 • Specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • Podněcování pozitivních vztahů vedoucích k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

Za předpokladu personálního zajištění budeme schopni realizovat vzdělávací činnosti v menších skupinkách či individuálně podle potřeb a volby dětí.

 

 

Záměry:

 • Připravovat se na zařazení dvouletých dětí do mateřské školy
 • Postupně vybavovat třídu vhodnými hračkami a pomůckami
 • Zjistit možnosti získání personální podpory
 • V případě zařazení dvouletého dítěte do heterogenní třídy znepřístupnit hračky a pomůcky nevhodné pro dvouleté děti