Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP -Putujeme světem s kamarády (obsah)

4. 10. 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA TRPÍN, 569 74 Trpín 121, IČO 70992967, tel. 461 741 811

 

 

 

                    PUTOVÁNÍ SVĚTEM S    

                        KAMARÁDY

 

 

 

 

 

                                         ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisový znak: 3 -12

 

Skartační znak: A – 5

 

Platnost od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Přepracovala a aktualizovala: Mgr. Alena Tichá

                                                                                                            Bc. Světlana Ondrová                                                                                                         

Obsah……………………………………………………………………………….….2

1. Identifikační údaje školy………………………………………………………..….4

2. Obecná charakteristika školy……………………………………………………...5

3. Podmínky vzdělávání

    3.1 Věcné podmínky……………………………………………………………….. .5

    3.2 Životospráva……………………………………………………………………..7

    3.3 Psychosociální podmínky………………………………………………….…….8

    3.4 Organizace…………………………………………………………………….…9

    3.5 Řízení mateřské školy………………………………………………………..…10

   3.6 Personální pedagogické zajištění …………………………….……………...….11

    3.7 Spoluúčast rodičů…………………………………………………………..…...12

4. Charakteristika vzdělávacího programu

   4.1 Charakteristika našeho vzdělávacího programu………………………………...12

    4.2 Pojetí a cíle předškolního vzdělávání…………………………………………...13

 4.3 Metody, formy a prostředky k naplnění cílů naší práce………………………....14

5. Vzdělávací obsah – uspořádání učiva

   5.1 Vnitřní diferenciace školního vzdělávacího programu……………………….....15

    5.2 Návaznost jednotlivých podtémat……………………………………………....18

   5.3. Charakteristika jednotlivých integrovaných bloků………………………….…..21

6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  6.1 Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními ………………….….... .30

 6.2 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními…………………...30

6.3 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole…31

6.3.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace, a vyhodnocování PLPP………………….31

6.3.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP…………………… 32

 6.4 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními……………….32

6.4.1 Metody výuky……………………………………………………………………..33

6.4.2 Organizace výuky………………………………………………………………….33

6.4.3 Hodnocení dítěte…………………………………………………………………...34

7. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných………………………………      …...34

8.Vzdělávání dětí od dvou do tří let…………………………………………………34

 8.1 podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let……………………………………...35

9. Autoevaluace školy

    9.1 Oblasti autoevaluace…………………………………............……………….37

9.2 Systém autoevaluace v naší škole…………………………...……………….....38

10 Program pro předškoláky HYPO………………………………....…………….42

 

PŘÍLOHY: tabulky konkretizovaných cílů…………………………………………..47-64